Hva er Fri Kunst?

Kunstnerisk ytringsfrihet er under press og over hele verden blir kunstnere truet, fengslet og i de verste tilfeller drept, på grunn av sin kunst. Safemuse ønsker et fokus på viktigheten av kunstnerisk ytringsfrihet og inviterer til en ukes markering av Fri kunst.  

 

I en stadig mer polarisert verden med store spenninger mellom nasjoner, kulturer, politiske partier og samfunnsnormer, møter stadig flere kunstnere store utfordringer i utøvelsen av sitt virke. Kunstneren blir i mange sammenhenger sett på som en aktivist selv når kunstneren ikke selv opplever å fronte et politisk syn eller en politisk bevegelse. Dette gjelder i spesielt stor grad kunstnere som er kvinner, skeive, fra minoritetsgrupper eller urbefolkning og kunstnere som jobber med sjangre som faller utenfor det samfunnet eller myndighetene oppfatter som akseptabelt. I Spania sitter rappere fengslet for majestetsfornærmelse. I Norge ble et teaterstykke offer for en politisk mobilisering for å frata visningsstedet pengestøtte. I Guatemala ble en danser satt på dødslisten til en av verdens farligste gjenger. USA, Tyrkia, Iran, Nigeria, Russland, India. Eksemplene vokser og det frie rommet innskrenkes. 

 

Fri kunst samler norsk kunst- og kulturliv til markering av kunstnerisk ytringsfrihet. I 2020 var det 160 påmeldte aktører. Aktørene står fritt til å markere uken ut ifra sine prioriterte områder og sine sjangre. Men i en uke setter vi alle fokus på hvor viktig kunstnerisk ytringsfrihet er. 

Vårt mål

Vi står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.

 

Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger. 

 

Vårt mål er: 

  • å handle aktivt og solidarisk når kunstnere utsettes for sensur, forfølgelse og trakassering,

  • å bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet i samfunnet om å ivareta den kunstneriske ytringsfriheten,

  • å bevare kunstens autonomi - gjennom forsvar av «armlengdes avstand»-prinsippet i kunst- og kulturforvaltningen.

Fri Kunst er initiert og koordinert av Safemuse

I en stadig mer polarisert verden med store spenninger mellom nasjoner, kulturer, politiske partier og samfunnsnormer, møter stadig flere kunstnere store utfordringer i utøvelsen av sitt virke. Safemuse springer ut ifra kunstnerorganisasjonenes ønske om å hegne om den kunstneriske ytringsfriheten og setter kunstnerne og kunsten i fokus. Vi arbeider for å skape trygge rom, for kunstnerisk samarbeid, kunstnerisk utvikling og kunstnerisk ytringsfrihet.

Organisering

Fri Kunst er et uformelt nettverk som drives av Safemuse.

Prosjektutvalget for Fri Kunst ble avviklet 4. mars 2021 bl.a. på bakgrunn av ulik tilnærming til spørsmål rundt hvordan man møter trusler og

hets mot kunstnere nasjonalt, og NOKU sin holdning til dette.