Hvordan kan min organisasjon delta i markeringen?

Det er flere måter du eller din organisasjon kan delta på:

  • Still din organisasjon bak initiativet ved å sende en mail til hannah@frikunst.org. Hvis dere ikke har anledning til å arrangere eller publisere noe så holder dette i massevis!

  • Last ned Fri Kunst-logoen og publiser den på din organisasjon sin nettside og/eller sosiale medier. Skriv gjerne en kort tekst om hva kunstnerisk frihet betyr for deg og din organisasjon, eller bruk vår felles tekst for markeringen:

FRI KUNST - en feiring av kunstnerisk ytringsfrihet 2.- 8. mars 2020

 

FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner.

 

Vi står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.

 

Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger.

 

Vårt mål er:

- å handle aktivt og solidarisk når kunstnere utsettes for sensur, forfølgelse og trakassering,

- å bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet i samfunnet om å ivareta den kunstneriske ytringsfriheten,

- å bevare kunstens autonomi - gjennom forsvar av «armlengdes avstand»-prinsippet i kunst- og kulturforvaltningen.

  • Dediker et allerede planlagt arrangement til Fri Kunst 2020, eller arranger noe helt nytt som setter fokus på kunstnerisk ytringsfrihet mellom 2. – 8. mars. Meld arrangementet inn til oss i dette skjemaet.

 

Har du spørsmål eller andre idéer om hvordan din organisasjon kan bidra? Ta kontakt med oss!

FRI KUNST

 

Sekretariat: 

Safemuse, c/o Sentralen, P.b. 183 Sentrum, 0102 Oslo, NORWAY

 

Påmelding av arrangementer her