Hvordan kan min organisasjon delta i markeringen?

Vi har startet arbeidet med Fri Kunst 2021. Mer informasjon kommer snart, men du kan allerede nå stille din organisasjon bak initiativet ved å sende en mail til froydis@safemuse.org.

FRI KUNST

 

Sekretariat: 

Safemuse, c/o Sentralen, P.b. 183 Sentrum, 0102 Oslo, NORWAY