Fri Kunst ble etablert som en markering i 2020. Målet var å samle det norske kunst- og kulturlivet i solidaritet med truede og forfulgte kunstnere internasjonalt. Når vi nå opplever at kunstnere i Norge blir truet og hetset på grunn av sitt virke som kunstnere kan vi ikke sitte stille. Vi ønsker ikke å gi en plattform til stemmer som bruker sin makt til å begrense kunstneres frihet og som gjør det vanskeligere å være kunstner. 

Bli med på en ukes markering av kunstnerisk ytringsfrihet

Kunstnerisk ytringsfrihet er under press og over hele verden blir kunstnere truet, fengslet og i de verste tilfeller drept, på grunn av sin kunst. Vi ønsker et fokus på viktigheten av kunstnerisk ytringsfrihet og inviterer til en ukes markering av Fri Kunst.  

Fri Kunst er et initiativ som inviterer hele kultur-Norge til en markering av kunstnerisk ytringsfrihet. Organisasjoner, kulturaktører, kunstnere og privatpersoner oppfordres til å markere viktigheten av kunstnerisk ytringsfrihet på sitt vis, gjennom arrangementer og spredning av markeringen gjennom sine respektive kanaler og sosiale medier.

Den iranske black metal-artisten Sina valgte et liv i eksil for å kunne uttrykke seg som musiker. En høstdag i Oslo satte han seg ned med den norsk/sør-afrikanske artisten Nosizwe for å prate om frihet og hva man er villig til å ofre for musikken. Se hele filmen her: https://safemuse.org/safe/ 

Fri Kunst på sosiale medier

 

 #frikunst @frikunst

Her kan du laste ned materiell til bruk i deres mediekanaler

 • Facebook
 • Instagram

Spre budskapet!

Medlemsorganisasjoner

 • Spre markeringen til deres medlemmer.

 • Opprett et arrangement? En workshop? Et seminar?

 • Gjør det på deres måte.

Kunst- og konsertarrangører

 • Opprett et arrangement eller dediker et allerede planlagt arrangement til markeringen.

 • Spre markeringen til deres publikum!

Kunstnere

 • Har du en konsert/utstilling i perioden 1.-7. mars? Knytt den opp til markeringen.

 • Del markeringen med dine kolleger og ditt publikum: oppfordre dem til å gjøre det samme.

Privatpersoner

 • Spre vår logo og vårt budskap i deres sosiale media-kanaler.

 • Ikke minst: snakk med venner og familie. 

 • Bli med på å skape en plattform for diskusjon!