FRI KUNST - en feiring av kunstnerisk ytringsfrihet 1.-7. mars 2021
 
For andre år på rad inviterer vi aktører i det norske kunst- og kulturfeltet til å sette fokus
på kunstnerisk frihet i løpet av den første uken i mars 2021.

 

Hver enkelt aktør oppfordres til å markere kunstnerisk ytringsfrihet på sin unike måte, gjennom sine kanaler og overfor sitt publikum - enten ved særskilte arrangementer eller ved å dedikere allerede planlagte arrangementer til FRI KUNST. På denne måten kan hver enkelt kunstner, hver enkelt institusjon og hver enkelt organisasjon samtale med sitt eget publikum om et tema som angår oss alle.

Ønsker din organisasjon å delta i markeringen? Les mer om hvordan her.

Kunst er mektig. Kunst er et ufravikelig uttrykk av hva det betyr å være menneske. Kunst er skjønnhet, kunst er den brutale virkeligheten. Kunst er aktivisme, kunst er et speil på vår samtid. Den har evnen til å røre ved våre følelser og til å binde oss sammen på tvers av forskjeller. Den har makten til å snakke forskjellig til hvert menneske; til å nå oss på et følelsesmessig plan. I teatre, gjennom fortellinger og på museer, i konsertsaler, i våre egne hjem, inviterer kunsten oss til å se verden fra en annen persons ståsted, om enn bare kun i et øyeblikk. Og i en verden der vi tilsynelatende aldri har vært mer splittet, der populisme og identitær politikk raser gjennom Europa, gjennom Asia og gjennom Amerika, har disse øyeblikkene med perspektiv aldri vært like dyrebare.

Les hele appellen fra Fri Kunst 2020 av Deeyah Khan her.

FRI KUNST

 

Sekretariat: 

Safemuse, c/o Sentralen, P.b. 183 Sentrum, 0102 Oslo, NORWAY